„ЕЛ ПИ ЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА