„ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ“ ООД, БДС ISO 45001:2018, БСА