„ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ“ ООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА