„ЕКОСТРОЙ – ТРЯВНА“ ООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА