„В и М МОТОРСПОРТ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА