„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ПЕРНИК, БДС ISO 45001:2018, БСА