„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ПЕРНИК, БДС EN ISO 14001:2015, БСА