„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ПЕРНИК, БДС EN ISO 9001:2015, БСА