„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. МОНТАНА, БДС ISO 45001:2018, БСА