„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. МОНТАНА, БДС EN ISO 14001:2015, БСА