„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО, БДС EN ISO 9001:2015, БСА