„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО, БДС ISO 45001:2018, БСА