„АСО ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ“ ООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА