АСМИП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД, БДС ISO 45001:2018, БСА