АСМИП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА