АСМИП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА