„АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – СИАС“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА