Сертификация по ISO/IEC 27001:2022

Подготвяме се за сертификацията по най-новата версия на стандарта за системи за управление на сигурността на информацията.

Запознайте се с Политиката ни за „преход“, която обобщава най-важното, което трябва знае всяка организация, която е сертифицирана, или на която ѝ предстои сертификация.

Ние сме на разположение, за да отговорим на всичките ви въпроси.

Актуализирани правила за сертификация

Актуализирани правила за сертификация

На интернет страницата ни са публикувани актуализирани Правилата за сертификация (вер. 06/23.12.2022 г.)  Промяната е техническа и засяга отпадането на посочване на конкретни версии на стандарти за сертификация. 

Правилата за сертификация са неразделна част от договорите за сертификация и задължителни, както за сертифицирания клиент, така и за органа за сертификация. 

Запознайте се с актуалната версия на Правилата за сертификация тук. 

Акредитирана сертификация по ISO 39001 и ISO 22000

От 31 май 2022 г. имаме възможност да предложим на нашите клиенти и акредитирана от ИА БСА сертификация за ISO 39001 (пътна безопасност) и ISO 22000 (безопасност на хранителните продукти). Тези два стандарта допълват списъка от нашите акредитирани услуги за сертификация, а ползите от прилагането им ги прави актуални и търсени, както на националния, така и на европейския пазар.

Промени в правилата за сертификация

Направени са промени в Правилата за сертификация, считано от 10.12.2021 г. и е публикувана актуалната версия 5. Правилата са неразделна част от договорите със сертифицираните клиенти, които трябва да ги познават и спазват. Всички сертифицирани клиенти ще бъдат и персонално уведомени за направените промени. 

Информация за клиентите

Във връзка с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение, искаме да ви уверим, че в „ИНСЕРТ“ са предприети разумни мерки за обичайното изпълнение на дейността и за поддържане на доверието в процеса на сертификация.

С всички клиенти, на които предстоят одити през периода на извънредното положение, ще бъдат допълнително обсъдени и съгласувани изискванията и мерките, които се предприемат за безопасно провеждане на одитните дейности, или за отлагане на одитите при определени условия.  

Проверка на валидността на сертификат

В раздел „Проверка на сертификат“ можете да проверите валидността на издадените от ИНСЕРТ сертификати. Единственото, с което е необходимо да разполагате, е номерът, изписан на сертификата. След въвеждането на номера в полето за търсене, ако сертификатът е валиден, ще можете да видите и основните му данни, за да ги сравните с тези, с които разполагате.

Валидността на една сертификация може да се променя и затова е важно да прави проверка в публичния регистър на органа за сертификация или директно да се осъществи контакт, за да се получи потвърждение.