Сертификация по ISO/IEC 27001:2022

От 11.04.2023 г. можем да сертифицираме и по най-новата версия на стандарта за системи за управление на сигурността на информацията. След положително приключила оценка от ИА БСА сертификатът ни за акредитация е преиздаден!

Запознайте се с Политиката ни за „преход“, която обобщава най-важното, което трябва знае всяка организация, която е сертифицирана, или на която ѝ предстои сертификация.

Ние сме на разположение, за да отговорим на всичките ви въпроси, и не забравяйте, че крайният срок за валидност на сертификатите по версията от 2017 г. е 31 октомври 2025 г.

Актуализирани правила за сертификация

Актуализирани правила за сертификация

На интернет страницата ни са публикувани актуализирани Правила за сертификация (вер. 07/01.02.2023г.)  Промяната засяга въвеждането на допълнителни изисквания във връзка със сертификация на системи за управление за борба с подкупването по ISO 37001:2016. Няма други изменени изисквания. 

Правилата за сертификация са неразделна част от договорите за сертификация и задължителни, както за сертифицирания клиент, така и за органа за сертификация. 

Запознайте се с актуалната версия на Правилата за сертификация тук. 

Акредитирана сертификация по ISO 39001 и ISO 22000

От 31 май 2022 г. имаме възможност да предложим на нашите клиенти и акредитирана от ИА БСА сертификация за ISO 39001 (пътна безопасност) и ISO 22000 (безопасност на хранителните продукти). Тези два стандарта допълват списъка от нашите акредитирани услуги за сертификация, а ползите от прилагането им ги прави актуални и търсени, както на националния, така и на европейския пазар.

Промени в правилата за сертификация

Направени са промени в Правилата за сертификация, считано от 10.12.2021 г. и е публикувана актуалната версия 5. Правилата са неразделна част от договорите със сертифицираните клиенти, които трябва да ги познават и спазват. Всички сертифицирани клиенти ще бъдат и персонално уведомени за направените промени. 

Информация за клиентите

Във връзка с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение, искаме да ви уверим, че в „ИНСЕРТ“ са предприети разумни мерки за обичайното изпълнение на дейността и за поддържане на доверието в процеса на сертификация.

С всички клиенти, на които предстоят одити през периода на извънредното положение, ще бъдат допълнително обсъдени и съгласувани изискванията и мерките, които се предприемат за безопасно провеждане на одитните дейности, или за отлагане на одитите при определени условия.  

Проверка на валидността на сертификат

В раздел „Проверка на сертификат“ можете да проверите валидността на издадените от ИНСЕРТ сертификати. Единственото, с което е необходимо да разполагате, е номерът, изписан на сертификата. След въвеждането на номера в полето за търсене, ако сертификатът е валиден, ще можете да видите и основните му данни, за да ги сравните с тези, с които разполагате.

Валидността на една сертификация може да се променя и затова е важно да прави проверка в публичния регистър на органа за сертификация или директно да се осъществи контакт, за да се получи потвърждение.