Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Сертификация - система за управление

Актуализирани Правила за сертификация

1 февруари 2023 г. 

На интернет страницата ни са публикувани актуализирани Правила за сертификация (вер. 07/01.02.2023г.)  Промяната засяга въвеждането на допълнителни изисквания във връзка със сертификация на системи за управление за борба с подкупването по ISO 37001:2016. Няма други изменени изисквания. 

Правилата за сертификация са неразделна част от договорите за сертификация и задължителни, както за сертифицирания клиент, така и за органа за сертификация. 

Запознайте се с актуалната версия на Правилата за сертификация тук. 

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!